wise searchbar
Schoolbegeleidingsdiensten

Schoolbegeleidingsdiensten

Waar kan je als school of leerkracht terecht als je vragen of problemen hebt met van alles wat er op school kan spelen? Waar vind je de oplossingen voor problemen? Voor hulp en advies zijn er schoolbegeleidings- diensten. Schoolbegeleidings- diensten kunnen scholen helpen met organisatorische problemen en met inhoudelijke begeleiding van het onderwijs.

De website van de overheid zegt het volgende over schoolbegeleidingsdiensten:
Basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs kunnen onder omstandigheden gebruikmaken van een zogeheten schoolbegeleidingsdienst. Dit initiatief gaat (meestal) uit van de gemeente. De dienst verricht onder meer begeleidings- en ontwikkelingsactiviteiten, activiteiten die een optimale schoolloopbaan van leerlingen kunnen bevorderen en advisering. Voor het budget en de criteria waaraan een school moet voldoen om hiervan gebruik te kunnen maken stelt de gemeenteraad jaarlijks voorschriften vast. Dit gebeurt na overleg met de scholen en na een eventueel advies van de Onderwijsraad wanneer een school daarom vraagt. Dit advies betreft het budget en de gestelde criteria in relatie tot de vrijheid van richting en inrichting van de scholen.

In 2006 is de verplichting vervallen voor gemeenten om een schoolbegeleidingsdienst in stand te houden. De beschikbare budgetten werden toen niet meer aan gemeenten toegekend maar gingen rechtstreeks naar de scholen. De kosten voor de schoolbegeleiding worden dus niet meer automatisch gedragen door de gemeenten, maar wordt meestal (voor een deel) gedragen door de scholen zelf. Hier staat tegenover dat de schoolbesturen zelf mogen weten welke schoolbegeleiding ze inkopen en waar ze deze inkopen.

Nieuwegeinse scholen worden voor een schoolbegeleidingsdienst door de website van de gemeente verwezen naar: 

 • Schoolbegeleidingsdienst Eduniek. Eduniek is een adviesorganisatie die voor het hele onderwijsveld werkt, van peuterspeelzalen tot en met voortgezet onderwijs en ook voor particulieren, voornamelijk in de Provincie Utrecht en de regio Het Gooi. Ze werken voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, maar ook voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gemeenten. Opdrachtgevers van Eduniek zijn gemeenten, schoolbesturen en schooldirecties, maar ook ouders en instellingen in de jeugdzorg.

 • Allerlei relevante informatie over het onderwijs in Nieuwegein staat r in het Groene boekje. Hier staan alle relevante adressen en contacten in die belangrijk zijn voor het basisonderwijs in Nieuwegein, van schooladressen tot hulpverlening.

 • Edventure is de branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus.Er zijn 25 onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure. Onderwijsadviesbureaus in Nederland die hun keurmerk hebben zijn te vinden op: http://www.edventure.nu/leden-2/
 • Een ander onderwijsadviesbureau is: Centraal Nederland, een landelijke protstants-christelijke Schoolbegeleidingsdienst

 • Verder zijn er nog meer onderwijsadviesdiensten. Deze bevinden zich verder van Nieuwegein. Voor een lijst zie: http://onderwijsadvies.startpagina.nl. Hier vind je niet alleen (verwijzingen naar) alle onderwijsdiensten maar ook naar veel meer instanties die met het onderwijs te maken hebben.


Verschillende onderwerpen waar schoolbegeleidingsdiensten bij kunnen helpen zijn:

 • Leiderschap en organisatieontwikkeling
 • De leerling
 • In de klas


Meer manieren waarop een schoolbegeleidingsdienst scholen kan begeleiden zijn:

 • Leerlingen testen met onderwijsproblemen
 • De aard van een onderwijsprobleem vaststellen
 • Een begeleidingsplan opstellen
 • Advies geven
 • Ondersteuning geven bij het regelen van eventuele extra hulp.


Op de website van de VNG (Vereniging Nederlandse gemeenten) staat ook informatie over de schoolbegeleidingsdiensten: er is veel informatie te vinden over de wet die is ingevoerd in 2006 over de verdeling van de financiering van de schoolbegeleiding.

Wet- en regelgeving
Wet op het primair onderwijs, artikel 179.
Artikel 179. Schoolbegeleiding. Schoolbegeleiding vindt plaats op verzoek van het bevoegd gezag van een school.

De tweede verdieping

Wie zijn wij?

avatar gemma1

G. Wiegant

Bestuurder

Bel of e-mail ons

  030 - 6045834
  Mail ons

Aanmelden nieuwsbrief

Bibliotheek Stadsplein

 • Stadsplein 1c
 • 3431 LZ Nieuwegein
 • tel: 030 - 6045834
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 20.00
 • Zaterdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Batau

 • Dukatenburg 1
 • 3437 AA Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008834
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Zuid

 • Ratelaar 37
 • 3434 EW Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008836
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 1700

Leeslounge Buurtplein Doorslag

 • Parelduiker 13
 • 3435 EP Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008835
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Galecop

 • Thorbeckepark 183
 • 3437 JT Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008833
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00