wise searchbar
Jeugd ontdekt bibliotheek 3.0

Jeugd ontdekt bibliotheek 3.0

Steeds meer jongeren weten onze bibliotheek te vinden. Het eigentijdse aanbod blijkt effectief in een tijd waarin het papieren boek het moeilijk heeft. Door de komst van het internet en e-book staat de traditionele uitleenfunctie van de bieb onder druk. Toch is het aantal jongeren dat lid is van De tweede verdieping de afgelopen jaren gestegen. Er zijn nu zelfs meer jongeren lid dan volwassenen. Het CBS onderstreepte dit begin augustus nog eens met duidelijke cijfers.

De bibliotheekleden bestaan in Nieuwegein inmiddels voor bijna twee derde uit jongeren onder de 18 jaar.  De succesvolle ontwikkeling van nieuw jeugdaanbod is hier volgens ons een belangrijke oorzaak van.

Spel, educatie en nieuwe techniek
‘Jongeren zijn een prioriteit voor ons,’ zegt Wietske Moonen, mediacoach bij de bibliotheek. ‘Ze kunnen van ons leren, maar wij omgekeerd ook van hen. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe gemakkelijk ze met nieuwe media omgaan. Wij springen daar graag op in, bijvoorbeeld met het Minecraft-toernooi dat we dit voorjaar hielden. Daarin gingen de kinderen samen bouwen aan een virtuele en duurzame stad. Spel en educatie ineen dus. We brengen jongeren ook in aanraking met de nieuwste technische snufjes. Zo houden we op 22 augustus in Sporthal Merwestein een vogelbalwedstrijd. Dat is voetballen met virtual reality. Je staat op het veld met een speciale bril waarmee je jezelf van bovenaf ziet, als een vogel. Deze nieuwe technologie willen we onze jeugdleden graag laten ervaren.’

Samenwerking met scholen
Heel belangrijk is de samenwerking met de scholen in Nieuwegein. ‘We bieden alle basisscholen een programma dat gebaseerd is op taalontwikkeling, verbeteren van digitale vaardigheden en nieuwe media. Daarbij zit voor elke groep minimaal één groepsbezoek aan de bibliotheek. Ook met het voortgezet onderwijs werken we goed samen. Met het Cals College doen we bijvoorbeeld een mooi project waarbij leerlingen ontwerpen maken voor onze 3D-printer. En met het Anna van Rijn College hebben we een overeenkomst gesloten waarbij we insteken op gezamenlijke innovatie.’

Ook aan volwassenen wordt gedacht
Natuurlijk verliezen we ook de volwassen leden niet uit het oog. Vooral degenen die moeilijk mee kunnen komen, mogen rekenen op een steuntje in de rug van de bibliotheek. Zo is er bijvoorbeeld het Taalhuis, waar laaggeletterden terechtkunnen voor taalondersteuning in de vorm van informatie, persoonlijk advies en activiteiten. Ook de site Nieuwegeingezond.nu biedt wekelijks nieuws en makkelijke tips om gezonder te leven. En met workshops zoals het iPad-café en social media helpt de bibliotheek senioren om digitaal bij te blijven. Met een innovatief aanbod op maat voor alle leeftijden is de bibliotheek klaar voor de toekomst.

De tweede verdieping

Wie zijn wij?

avatar gemma1

G. Wiegant

Bestuurder

Bel of e-mail ons

  030 - 6045834
  Mail ons

Aanmelden nieuwsbrief

Bibliotheek Stadsplein

 • Stadsplein 1c
 • 3431 LZ Nieuwegein
 • tel: 030 - 6045834
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 20.00
 • Zaterdag 09.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Batau

 • Dukatenburg 1
 • 3437 AA Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008834
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 15.00

Leeslounge Buurtplein Zuid

 • Ratelaar 37
 • 3434 EW Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008836
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 19.00

Leeslounge Buurtplein Doorslag

 • Parelduiker 13
 • 3435 EP Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008835
 •  
 • Openingstijden:

 • Aangepaste openingstijden zomer

Leeslounge Buurtplein Galecop

 • Thorbeckepark 183
 • 3437 JT Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008833
 •  
 • Openingstijden:

 • Aangepaste openingstijden zomer