wise searchbar
Leenvoorwaarden en privacy

Leenvoorwaarden en privacy

 • Tot 18 jaar kunt u maximaal zes materialen tegelijk lenen.
 • Voor leden van 18 jaar en ouder geldt een maximum van vijftien materialen.
 • Voor de inning van de contributie sturen we acceptgirokaarten.
 • De uitleentermijn voor geleende materialen is drie weken.
 • Zonder lenerspas kunnen we geen materialen uitlenen of verlengen.
 • Verlengen van materialen in onze bibliotheek en via de website is gratis.
 • Materialen leent u voor eigen risico.
 • Bij inschrijving heeft u een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort of rijbewijs nodig.
 • Bij kwijtraken of beschadigen van materialen brengen we een vergoeding in rekening.
 • De datumbonnen dienen als geheugensteun. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
 • Thuis geconstateerde gebreken aan de geleende materialen graag melden bij het terugbrengen.
 • Bij verlies of diefstal van de lenerspas moet u ons zo snel mogelijk inlichten. De pas blokkeren we dan gelijk zodat misbruik niet mogelijk is.
 • Een lenerspas is strikt persoonlijk en blijft het eigendom van onze bibliotheek.
 • Adreswijzigingen graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgegeven.
 • Lenerspassen van jongeren tot 18 jaar worden zes maanden na het laatste gebruik uit ons bibliotheeksysteem verwijderd. Bij herinschrijving is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 • Bij herhaalde overtreding of wangedrag, kunnen we u de toegang tot de bibliotheek weigeren.
 • Voor het omgaan met uw gegevens geldt ons privacyreglement.

Wat en hoeveel exemplaren mag u lenen?

  0-5 jaar 6-11 jaar 12-18 jaar 18+
Kinderboeken (AP, AK, A, E, AJ) X X    
Jeugdboeken ( B,C,)   X X  
Young Adult (D)   X X X
Jeugd-informatief ( J ) X X X  
Jeugd films X X X  
Jeugdtijdschriften X X x  
Volwassen Romans     X X
Volwassen informatief     X X
Tijdschriften     X X
Gratis gebruik van internet X X X X
         
Hoeveel mag u lenen? 6 exp. 6 exp. 6 exp. 15 exp.
         
 • Materialen mogen drie keer verlengd worden mits ze niet gereserveerd zijn door andere klanten.
 • Vakantieverlenging voor 6 weken is het hele jaar door mogelijk, de kosten hiervoor zijn €1,50 per handeling.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of een materiaal goed uitgeleend, verlengd of ingenomen is.

In het privacyreglement leest u hoe we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens en uw leenhistorie door ons worden beschermd. We volgen hierin de Wet Bescherming Persoonsgegevens uit het jaar 2001.

 • Dit privacyreglement volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 september 2001.
 • Informatie over de WBP vindt u op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens
 • De Bibliotheek De tweede verdieping verstrekt geen informatie over klanten en/of hun leengedrag aan derden.
 • Uitzondering hierop wordt gemaakt op basis van een wettelijke vordering door het bevoegd gezag.
 • Toestemming hiervoor dient schriftelijk, voorzien van de vereiste rechtelijke stukken, aangevraagd te worden bij het Bestuur van de Stichting Bibliotheek Nieuwegein.
 • Bibliotheek De tweede verdieping registreert alleen persoonlijke gegevens die bijdragen tot het voeren van een goede leneradministratie en uitleenadministratie. Het doel van deze administraties is het verkrijgen van een actueel inzicht in het register van gebruikers die gerechtigd zijn gebruik te maken van de diensten van Bibliotheek De tweede verdieping.
 • Voor alle overige gegevens wordt de toestemming van de klant gevraagd.
 • Alleen personeel in dienst van Bibliotheek De tweede verdieping heeft rechtstreeks toegang tot geregistreerde klantgegevens.
 • Geregistreerde gegevens worden door het personeel uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van de aan hen opgelegde taken ten behoeve van het uitoefenen van hun werk.
 • In de bibliotheekapplicatie worden de volgende persoongegevens vastgelegd: volledige naam, adres, woonplaats, titulatuur, telefoonnummer, geslacht, geboortejaar en datum van inschrijving.
 • Er wordt specifiek toestemming gevraagd voor registratie van de volgende gegevens: actueel e-mailadres en opleidingsniveau.
 • Ten behoeve van de leneradministratie wordt geregistreerd: een digitale pasfoto, lenernummer, lenercode en betaalwijze, het objectnummer van de geleende materialen en een retourdatum.
 • De koppeling tussen persoonsgegevens en geleende materialen blijft bestaan tot het object opnieuw wordt uitgeleend.
 • Van de gebruikers wordt een leenhistorie opgebouwd.
 • Het raadplegen van de leenhistorie is aan strikte procedures gebonden en kan alleen schriftelijk op basis van een directiebesluit plaatsvinden waarbij het hoofd Informatie en Automatisering gemachtigd wordt tot toegang van deze gegevens.
 • Iedere geregistreerde gebruiker van Bibliotheek De tweede verdieping heeft recht op inzage en correctie van de van hem of haar geregistreerde gegevens. Hiervoor dient hij of zij vooraf een afspraak te maken en zich te melden met een geldig legitimatiebewijs aan de ledenadministratie van de betreffende bibliotheekvestiging.
 • Gegevens die voortvloeien uit het gebruik van pc's en digitale bestanden bestaan uit een registratie van websites en hoe vaak die bezocht worden. Deze gegevens worden automatisch in de vorm van statistische overzichten getoond aan geautoriseerde medewerkers.
 • Bij het opzeggen van het lidmaatschap worden, uitdrukkelijk op verzoek van de klant, alle gegevens kosteloos en onomkeerbaar uit het bestand verwijderd.
 • Bibliotheek De tweede verdieping heeft geen toegang tot de loginname en het wachtwoord na wijziging door de klant. Het gebruik van e-mail is gekoppeld aan de gedragscode die Bibliotheek De tweede verdieping hanteert. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Er vindt geen controle op e-mailverkeer en MSN-verkeer plaats tenzij er sprake is van een redelijk vermoeden van oneigenlijk gebruik.
 • Een controle van e-mail is aan strikte procedures gebonden en kan alleen schriftelijk op basis van een directiebesluit waarbij het hoofd Informatie en Automatisering gemachtigd wordt tot inzage.
 • Uitzondering hierop wordt gemaakt op basis van wettelijke vordering door het bevoegd gezag.
 • Toestemming hiervoor dient schriftelijk, voorzien van de vereiste rechtelijke stukken, aangevraagd te worden bij het bestuur van de Stichting Bibliotheek Nieuwegein.
 • Bibliotheek De tweede verdieping gebruikt Google Analytics om websitegegevens te analyseren. Hierbij waarborgen we de privacy van onze websitegebruikers. Zo wordt het IP-adres gemaskeerd, is er een verwerkingsovereenkomst met Google getekend en wordt er geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

UPDATE MEI 2018

De Tweede Verdieping stelt de privacy van een ieder voorop. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij zijn op de achtergrond hard bezig om te voldoen aan alle gestelde wettelijke eisen om de privacy van een ieder die bij de bibliotheek betrokken is op zo'n goed mogelijke manier te beschermen. Er is op dit moment een project gaande om hiervoor te zorgen. Periodiek delen we graag met u de vorderingen op dit gebied.

In het Personeelshandboek van De tweede verdieping zijn de protocollen cameratoezicht en gedragscode opgenomen.

De tweede verdieping

Wie zijn wij?

avatar gemma1

G. Wiegant

Bestuurder

Bel of e-mail ons

  030 - 6045834
  Mail ons

Aanmelden nieuwsbrief

Bibliotheek Stadsplein

 • Stadsplein 1c
 • 3431 LZ Nieuwegein
 • tel: 030 - 6045834
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 20.00
 • Zaterdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Batau

 • Dukatenburg 1
 • 3437 AA Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008834
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Zuid

 • Ratelaar 37
 • 3434 EW Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008836
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 1700

Leeslounge Buurtplein Doorslag

 • Parelduiker 13
 • 3435 EP Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008835
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00

Leeslounge Buurtplein Galecop

 • Thorbeckepark 183
 • 3437 JT Nieuwegein
 • tel: 030 - 6008833
 •  
 • Openingstijden:

 • Maandag - vrijdag 9.00 - 17.00